Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Poruchy učení, inkluze

Mezi podpůrná opatření pro žáky se speciálními výukovými potřebami patří i vhodný vzdělávací software. V naší nabídce najdete široký sortiment vzdělávacích programů pro inkluzi a děti se SVP. Programy a další pomůcky, které usnadní dětem se specifickými poruchami učení zvládnout školní výuku. Výukový software se může významnou měrou podílet na reedukaci (nápravě) poruch učení. Zábavná forma funguje jako perfektní motivace a tak se čtení, psaní a komunikace stane oblíbenou hrou. Speciální výukové programy a pomůcky jsou určeny pro předškolní děti, školáky i dospělé s poruchami komunikace. Software pro inkluzivní vzdělávání. 

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

Příspěvek školám v rámci inkluze (podpůrná opatření)
Vyhláška č. 27/2016 Sb. O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH.

Vhodný vzdělávací software pro výuku ve školách můžete získat s využitím tzv. podpůrných opatření (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.) napomáhajících k naplnění vzdělávacích možností a uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření jsou nároková a bezplatná. Pro čerpání podpůrných opatření je nezbytné získat doporučení od školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Výukový software můžete objednat jako kompenzační pomůcku pro jednotlivé žáky na základě doporučení školského poradenského zařízení od 2. stupně podpůrných opatření.

Pomůcky zakoupené z podpůrných opatření využívá žák ve škole a jsou majetkem školy.

V případě, že žák potřebuje stejnou nebo obdobnou pomůcku pro domácí přípravu, může zákonný zástupce požádat Úřad práce o příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky (se spoluúčastí max. 10 % pořizovací ceny pomůcky).

Dyslexie »

Nabízíme vám široký výběr kvalitních výukových pomůcek a softwaru pro dyslektiky. Výukové programy, pomůcky a vzdělávací software mohou dyslektiktům doma i ve škole, výrazně pomoci s nápravou dyslexie (tzv. reedukací)....

Zobrazit

Dysortografie »

Nabízíme vám velký výběr kvalitních pomůcek a výukového softwaru pro dysortografiky. Vhodné výukové pomůcky, programy a vzdělávací software se významně podílí na reedukaci (nápravě) dysortografie....

Zobrazit

Dysgrafie »

Nabízíme vám široký výběr kvalitních výukových pomůcek a softwaru pro dysgrafiky. Na reedukaci (nápravě) dysgrafie se mohou účinně podílet výukové programy, pomůcky a vzdělávací software....

Zobrazit

Dyskalkulie »

Nabízíme vám široký výběr kvalitních výukových pomůcek a softwaru pro dyskalkuliky. Vzdělávací software, pomůcky a výukové programy mohou doma i ve škole výrazně pomoci s nápravou (reedukací) dyskalkulie....

Zobrazit

Vady řeči, logopedie »

Nabízíme vám výukové a diagnostické programy vhodné pro logopedii. Logopedický software pro děti s vadami řeči. Vhodné pomůcky a software pomáhají s řešením logopedických poruch....

Zobrazit

Autismus »

Dětem s poruchou autistického spektra (PAS) pomáhají při výuce kompenzační pomůcky, programy a software pro alternativní komunikaci. Inkluze žáků s autismem....

Zobrazit

Čeština pro žáky s OMJ »

Novela vyhlášky o předškolním a základním vzdělávání ukládá školám povinnost zajistit výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)....

Zobrazit

Jiné poruchy a prevence »

Prevence poruch učení. Rozvoj myšlení a řeči. Zábavné procvičování pro školáky i předškoláky s pomocí počítače. Výukové programy a pomůcky pro žáky s SVP....

Zobrazit