Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Symwriter 2

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4
 • Novinka

 • Cena:
  5 445 Kč s DPH

  4 500 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

SPC pro děti a mládež s vadami řeči

Software Symwriter pro snadné psaní se symboly. Nástroj nejen pro alternativní komunikaci od britské firmy Widgit.

Novinky ve verzi Symwriter 2:

Nyní je dostupná nová verze Symwriter 2. Ve ní se například značně zjednodušilo vkládání obrázků a fotografií, je možno jednotlivé symboly ohraničit rámečky, jednoduše si nastavit výchozí symbol pro dané slovo, takže se příště zobrazí jako první.

Licencování programu Symwriter:

 • Elektronická licence (bez CD). Obdržíte odkaz na stažení programu a aktivační číslo.
 • Licence jsou určeny pouze pro instalace softwaru na určený počet počítačů na jednom geografickém místě.

  Geografické místo je pro této účel klasifikováno jako budovy, které jsou součástí stejné organizace a do vzdálenosti 5 km od sebe.

  Licence jsou k dispozici pro instalaci na jednotlivé počítače nebo na více počítačů (5, 10, atd.) na jednom místě. Počet licencí lze kdykoli navýšit, obvykle o rozdíl v ceně mezi novou licencí a aktuálně drženou licencí.

  Jedinou výjimkou z omezení jednoho místa je použití licence na osobním domácím počítači učitele nebo pracovníka, pokud má organizace k dispozici zakoupené licence pro daný produkt. Pokud má organizace zakoupenou pouze jednu licenci, pro umožnění domácího použití je nutné zakoupit další licence. Používání softwaru je pak možné pouze pro přípravu materiálů na místo výkonu práce. Instalace na domácí počítač je legální pouze v době, kdy je osoba zaměstnána v dané organizaci.

Vlastnosti programu Symwriter:

 • Symwriter je plně lokalizován pro češtinu.
 • Obsahuje přes 8 000 symbolů WLS (Widgit Literacy Symbols), k nimž je přiřazeno cca 20 000 českých slov a slovních spojení.
 • Součástí programu je také 1 500 obrázků Widgit (cliparty a fotografie).
 • Součástí programu Symwriter je kvalitní český syntetický hlas pro hlasový výstup (Zuzana od Scan Softu).

Možnosti použití programu Symwriter:

Symwriter funguje jako jednoduchý textový editor, v němž se ovšem při psaní textu automaticky objevují symboly. Ty se zobrazí rovnou nad napsané slovo v textu. Tak lze program využít např. pro jednoduché vytváření materiálů pro klienty, kteří špatně rozumí mluvené nebo psané řeči (např. smlouva uživatele a poskytovatele soc. péče, individuální plány apod). 

Velké možnosti využití má Symwriter pro logopedy (výroba a tisk obrázků na nácvik výslovnosti hlásek, výroba "rozkrokovaných" básniček s obrázky k jednotlivým slovům, symboly pro podporu vyjadřování ve větách, obrázky sloves atd). Učitelé mohou v programu vytvářet pracovní listy, pomůcky na český jazyk, cizí jazyk, naukové předměty. Výhodou je možnost využití angličtiny (vedle české databáze slov k obrázkům lze využít i anglickou)

Pro uživatele, kteří nepíší na běžné klávesnici, lze využít klávesnice na obrazovce s principem skenování, takže ji lze ovládat jedním spínačem.

Symwriter však umožňuje také psaní pomocí výběru z předem připravených mřížek a tlačítek. Ty mohou být vytvořeny pomocí symbolů, textu nebo kombinace obojího. To znamená, že program umožňuje psát prostřednictvím symbolů či připravených slov těm, kdo sami nepíšou. Opět je možné ovládání jedním spínačem pomocí principu skenování (pro osoby s těžkým tělesným postižením). Program obsahuje několik ukázkových prostředí s připravenými mřížkami či tlačítky, ale uživatelé si jich mohou vytvořit tolik, kolik sami chtějí.

SROVNÁNÍ: SymWriter nebo InPrint?

Pokud se rozhodujete, zda je pro vaše účely lepší využít program SymWriter nebo InPrint, je třeba si položit otázku, co s programem chcete hlavně dělat. Oba programy obsahují stejné množství symbolů i k nim přiřazených českých slov, stejný je také způsob symbolizace, ale každý program je vhodnější k jiné činnosti.

Psaní souvislého textu - písničky, básničky, příběhy (doporučujeme SymWriter)

Je v zásadě možné v obou programech. V SymWriteru při psaní textu program pokračuje plynule na další stránku. Je také možno kopírovat různě dlouhý souvislý text z jiných programů - ten se „přeloží“ se v Symwriteru do symbolů, které je většinou třeba ještě upravit. V programu In Print sice je možné také psát souvislý text, ale je třeba to udělat do buňky ve velikosti stránky A4, pro další stránku udělat buňku novou a pak teprve pokračovat v psaní. Z toho plyne, že psaní či kopírování delšího textu do InPrint je omezeno velikostí stránky, delší text se musí ručně rozdělit na více stránek. Na psaní souvislého textu je tedy lepší SymWriter. Nově je v Symwriteru možné nechat „vykreslit“ kolem každého symbolizovaného slova rámeček.

Hlasový výstup (pouze SymWriter)

Je obsažen pouze v plné verzi programu SymWriter. Znamená to, že napsaná slova je možné nechat přečíst syntetickým hlasem automaticky nebo po zmáčknutí tlačítka na liště. Hlasový výstup má tedy pouze SymWriter.

Práce klienta s počítačem (doporučujeme SymWriter)

K této práci slouží především SymWriter, kde klient píše slova přímo na stránku, a zároveň je může slyšet. SymWriter ale umožňuje i práci s tak zvanými prostředími, ve kterých je možno vytvořit pro klienta různé úkoly, které mohou být opět podpořeny hlasovým výstupem (například skládání básniček, třídění, přiřazování, psaní na klávesnici na obrazovce, úkoly na globální čtení atd.) V InPrint může klient v podstatě pracovat jen tak, že píše slova či věty do různě velké buňky a vybere k nim symbol. Pro práci klienta s počítačem je tedy lepší SymWriter.

Výroba komunikačních tabulek a kartiček pro alternativní komunikaci (jednoznačně InPrint)

K tomu je jednoznačně lepší InPrint. Umožňuje nastavit si jednoduše tabulku s pravidelně uspořádanými buňkami, do nichž se potom píšou symboly nebo vkládají fotografie. Tabulku lze po vytvoření tedy snadno rozstříhat na jednotlivé kartičky. Komunikační tabulky a kartičky sice lze vytvářet i v SymWriteru, který nyní obsahuje možnost rámečku kolem slova, ale rámečky se nerovnají přesně pod sebe a mají i různou velikost podle délky slova. Zarovnání pod sebe lze ovšem částečně nastavit v nabídce Odstavec/Tabulátory.

Výroba učebních pomůcek, testů, kvízů, časových rozvrhů, režimů dne, pracovních plánů, knížek, her, křížovek, diagramů, pexes, jednoduchých komiksů, úkolů na spojování a přiřazování atd. (doporučujeme InPrint)

Jednoznačně lépe se dělá v InPrint. Řadu těchto pomůcek lze sice v Symwriteru dělat, ale InPrint obsahuje více možností, které pomohou vytvořit pomůcky rozmanitého vzhledu s užitím různých prvků (zaškrtávací okénka, bubliny pro řeč, rámečky, okraje, atd.) Na stránce lze také s objekty snadno manipulovat, přesunovat je myší na různá místa, zatímco u Symwriteru se symboly umisťují vždy jen vedle sebe do řádku.

Vkládání fotografií (oba programy)

Je možné v obou programech jako náhrada konkrétního symbolu nebo jako ilustrační fotografie vložená do textu (jako obrázek).

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

 • Podpůrná opatření  - Speciální pedagogické centrum může na základě diagnostiky žáka navrhnout financování.

  Výukový software a jiné vhodné kompenzační pomůcky pro výuku ve školách je možno získat s využitím tzv. podpůrných opatření napomáhajících k naplnění vzdělávacích možností a uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi tyto žáky patří též žáci a studenti se zdravotním postižením. Podpůrná opatření jsou nároková a bezplatná. Pro čerpání podpůrných opatření je nezbytné získat doporučení od poradenského zařízení.

Operační systém: Windows 7/8/10 32 i 64bit


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..()..().