Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Objevitel 11.1

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4

 • Cena:
  1 803 Kč s DPH

  1 490 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Pham Xuan Ing. - ARID

Zařazeno v kategoriích:


Program Objevitel 11.1 je určen dětem s dyskalkulií a také dětem, které mají obtíže v matematice z nejrůznějších jiných důvodů.

Cílovou skupinou jsou především žáci prvního stupně ZŠ, program však obsahuje i některá témata, která se probírají na počátku druhého stupně. Na druhém stupni ZŠ je možno program využít při reedukaci dyskalkulie, dále pak u dětí, které z důvodů speciálních vzdělávacích potřeb mají upraveny obsah a očekávané výstupy vzdělávání v matematice, u předškolních dětí pak pro rozvoj matematických představ.

Objevitel je bohatě doprovázen obrázky. Každá úloha je výstižně graficky znázorněna. Program je samozřejmě ozvučen.

Plně dotyková verze programu Objevitel vhodná pro PC, notebooky i tablety s OS Windows!

Instalační nosič:

 • program Objevitel se běžně dodává na CD
 • je možné objednat variantu na USB flash disku za příplatek 100,-Kč s DPH (požadavek uveďte do poznámky)

Licencování programu Objevitel:

 • Licence pro jednotlivé počítače školy - program se instaluje na jednotlivé počítače (podle zakoupeného počtu licencí).
 • Neomezená licence pro server školy - program se instaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Na pracovních stanicích (žákovské PC, tablet) připojených v síti stačí vytvořit jeho zástupce a přes něj program spouštět.
 • Program Objevitel nelze dodat do zahraničí.

Program Objevitel nabízí tyto základní oblasti podpory:

1) Orientace a rozlišování - zde jsou zařazeny úkoly zaměřené na pravo-levou orientaci, určování směrů (např. doleva, doprava, nahoru, dolů atd.), orientaci v rovině (dopředu, dozadu, doprava, doleva), orientaci v řadě (hned před, hned za, první, poslední, před, za atd.), na prostorovou orientaci (nad, pod, vedle, na, mezi, u, uprostřed, před atd.) a na orientaci v čase (dny, měsíce, roční období, hodiny, časová posloupnost). Oddíl shody a rozdíly se zaměřuje na cvičení zrakového vnímání (především zrakové rozlišování) a omalovánky na rozlišování barev.

2) Početní představy - v této části dítě pracuje s geometrickými tvary, s pojmy větší - menší, malé - velké, lehké - těžké, více - méně - stejně.

3) Seznámení s čísly - dítě se seznamuje se vztahem mezi množstvím (počtem figur) a číslem, učí se rozkládat a porovnávat čísla, plní úkoly zaměřené na orientaci v číselné řadě. V této části je zařazeno i seznámení s vícecifernými čísly (představa čísla, jeho zápis a čtení).

4) Početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné sčítání, písemné odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd. Program se zaměřuje na pochopení podstaty jednotlivých operací a na jejich následné procvičení.

5) Vyšší matematika:

 • dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad čísel na prvočíselné činitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek,
 • zlomky - zápis, názorná představa zlomku, porovnávání, rozšiřování a krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem, výpočet části celku,
 • desetinná čísla - znázornění na číselné ose, zápis, porovnávání, sčítání, odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd.,
 • zaokrouhlování - na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce v různých oborech,
 • římská čísla a jejich převody na arabská čísla a zpět,
 • převody jednotek.

6) Peníze - zde se soustředíme na rozpoznání a pochopení hodnoty jednotlivých platidel a peněžních obnosů a na situaci nákupu. Celá část je pojednána maximálně názorně a je využitelná především u dětí s mentálním postižením.

7) Zábavné procvičování - zde si dítě zábavnou formou procvičuje paměť, postřeh, rychlost nebo samotné početní operace (např. pexeso, skládanky, figury na pozadí atd.).

V programu Objevitel jsou úkoly v jednotlivých cvičeních vždy uspořádány od nejjednodušších ke složitějším a cíleně krok za krokem vedou dítě ke zvládnutí daného jevu či dovednosti. Při plnění úkolů program kontroluje činnost dítěte, pokud dítě udělá chybu, nedovolí mu pokračovat dál, dokud chybu neopraví.

Program je maximálně variabilní a široký, velký důraz je kladen na využití názoru. Objevitel je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny. Části 3 - 6 obsahují rychlý i detailní přehled práce žáka při plnění úkolů. Výpis je možné vytisknout nebo uložit do souboru ve formátu PDF.

Programy pro poruchy učení ze stejné řady:

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

 • Licence výukových programů pro žáky se SVP lze hradit v rámci Rozvojového programu MŠMT - „Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“.

-------------------------------------------------------------------

Plně dotyková verze vhodná pro PC, notebooky i tablety.

Operační systém: Windows 7/8/10 32 i 64bit


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..().