K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Dysortografie

Vhodné výukové pomůcky, programy a vzdělávací software se významně podílí na reedukaci (nápravě) dysortografie. Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Postihuje celkovou oblast gramatiky či jen určitých jevů. Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy, kterými jsou rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek, přidávání a vynechávání písmen, slabik, nezvládání hranic slov v písmu, apod. Dysortografie se často pojí s poruchou čtení a kvality psaní písma (dyslexií a dysgrafií). Nabízíme vám velký výběr kvalitních pomůcek a softwaru pro dysortografiky.

Zaměření: