K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Interaktivní program Kreslíme a učíme se - S LIPÁČKEM NA VÝLET

 • k dodání za 2-5 dnů
 • 1 2 3 4
 • Novinka

 • Cena:
  2 990 Kč s DPH

  2 471 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Barevné kamínky s.r.o.

Instalační médium:

 • USB karta

Licencování:

Licence k užívání programu je trvalá. Školní licence opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na udaném počtu počítačů nebo zařízení umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze společně použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. 

O řadě Interaktivních programů Kreslíme a učíme se:

Soubor tematicky zaměřených interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který obohacuje vzdělávání dítěte od 4 do 7 let o zajímavé činnosti na celý školní rok v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy.

Hlavní společné znaky a výhody Interaktivních programů Kreslíme a učíme se:

 • programy jsou tematicky zaměřené, obsahují tematické části, které jsou dětem blízké, a jsou zaměřené na to, co dítě zajímá a co vidí kolem sebe, čím žije a co prožívá
 • v programech dítě provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu
 • programy obsahují činnosti ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a vždy v nich najdete hry pro postřeh a orientaci, činnosti pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, postřehu, orientace na ploše, koncentrace pozornosti, paměti mechanické i logické, obrazné i pojmové
 • programy obsahují činnosti předcházející čtení a psaní a jsou vhodné pro logopedické třídy i pro logopedické procvičování, rozvíjí se v nich i vyjadřovací schopnosti dítěte, správná výslovnost, sluchové vnímání (hlásky na začátku i konci slov, dělení slov na slabiky...)
 • programy obsahují modul pro kreslení, který umožňuje vytisknout kresbu dítěte nebo ji uložit do počítače (portfolio dítěte)
 • programy obsahují i motivační říkanky a písničky nazpívané sborem nadaných dětí z Ostravy autorů Jaroslavy Horáčkové a Michala Smolana s hudebními doprovody k danému tématu, je možné je využít samostatně k nácviku písně nebo poslechu, k pohybové aktivitě nebo jiným hudebním činnostem
 • programy nabízí pro posílení komunikace mezi rodiči a školou hry na postřeh a orientaci, do kterých se mohou rodiče zapojit

Interaktivní program Kreslíme a učíme se - S LIPÁČKEM NA VÝLET

Návrh zařazení interaktivního programu do integrovaných bloků ŠVP:

 • Jaro

Tematické zaměření:

 • Můj domov, moje vlast, státní symboly, korunovační klenoty, naše města, řeky, pohoří, památky UNESCO, zajímavá místa naší vlasti

Základní obsah programu Kreslíme a učíme se - S LIPÁČKEM NA VÝLET:

Pracovní listy a labyrinty s hudebním doprovodem a kreslícím modulem s možností volby z palety 13-ti barev, tloušťky a průhlednosti tahu pera nebo štětce, s možností uložení a tisku listů, na kterých kreslený panáček Lipáček zve děti na výlety po místech obrázkové mapy ČR a provází je úkoly. Lipáček je dřevěný chlapeček s listem lípy - našeho národního stromu a odznakem vlajky České republiky na tričku, který rád poznává vše nové.
Interaktivní soubor obsahuje 167 pracovních listů a labyrintů. Číslování stran i obsah jednotlivých listů je shodný s tištěnou publikací S Lipáčkem na výlet po místech obrázkové mapy České republiky. Celým souborem děti provází a úkoly jim přináší kreslený panáček Lipáček, který je vyzývá k činnosti a motivuje je tak k plnění zadaných úkolů. Interaktivní soubor je stejně jako tištěná publikace tvořen šesti oddíly:

1. LIPÁČEK SE PŘEDSTAVUJE:
Seznámení s Lipáčkem, poznávání národního stromu lípy, jeho listů a květů.
2. ČÍM POJEDEME NA VÝLET:
Dodržování základních pravidel chování v dopravních prostředcích, na kole i na chodníku.
3. NA VÝLETĚ S LIPÁČKEM:
Naše města, hrady, zámky, přírodní krásy, pohoří a hory, fauna a flóra, národní parky, chráněné oblasti a další zajímavá místa v pracovních listech s úkoly i labyrinty.
4. CO JSME VIDĚLI, KDE JSME BYLI:
Obrázkové čtení - pojmenování obrázků, sluchové rozeznávání hlásky na začátku slova, vytleskávání slabik a vykreslování písmen.
5. JAK SE JMENUJI, KDE BYDLÍM, JAKÁ JE MOJE ADRESA.
6. PÍSNIČKY Z INTERAKTIVNÍHO PROGRAMU MOJE VLAST ČR:

Notové záznamy písniček „Kdo má život rád“ a „Tady jsme se narodili“.
Na pracovních listech s úkoly nebo labyrinty najdete kulatou obrázkovou značku města, piktogram pro označení místa nebo malou mapu pro zábavné vyhledávání města nebo místa na obrázkové mapě Moje vlast, krátký verš k zapamatování nebo i poučení, další informace pro pedagoga nebo i starší dítě, které o ně projeví zájem, ve spodní části listu. Činnosti s pracovními listy a labyrinty můžou doprovázet písničky:
- Tady jsme se narodili (S Lipáčkem na výlet)
- Kdo má život rád (S Lipáčkem na výlet)
- Písnička o usmívání (Zpívejme si, zpívejme č. 2)
- Dneska jedem do zoo (Zpívejme si, zpívejme č. 2)
- Zpívejme si, zpívejme (Zpívejme si, zpívejme č. 1)
- Kvítí a sluníčko (Zpívejme si, zpívejme č. 1)

Dotykem na tlačítko se symbolem srdíčka přivoláte na scénu Lipáčka, který se s dětmi raduje ze splnění úkolu. Všechny pracovní listy a labyrinty je možné vytisknout čisté k využití pro skupinové nebo individuální činnosti u stolečku, popřípadě je možné je vytisknout i uložit po splnění úkolu dítětem u tabule nebo displeje a zařadit je tak do jeho portfolia. Kreslící modul s volbou z palety 13-ti barev umožňuje využít režimu "tužky", který je vhodný pro plné tahy např. při kreslení, dokreslování nebo vyznačení cesty v labyrintu, nebo režimu "štětce", který je vhodný pro vymalovávání obrázků, kdy se sytost barvy a překrytí podkladového obrázku postupně zvyšuje až při vícenásobném tahu.

Vzdělávací záměr programu Kreslíme a učíme se - S LIPÁČKEM NA VÝLET:

 • obohatit vzdělávání dítěte v oblasti ICT hravými činnostmi, které dětem přináší panáček LIPÁČEK
 • rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznání, vést dítě k osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost, a k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost (naplňování rámcových cílů RVPPV) a tím směřovat k vytváření základů klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, činnostních a občanských
 • hravou formou motivovat dítě k naplňování dílčích vzdělávacích cílů a konkretizovaných očekávaných výstupů
 • posilovat přirozené poznávací city dítěte (zvídavost, zájem, radost z objevování) a citový vztah k jeho domovu České republice, probouzet zájem dítěte o krásy naší vlasti
 • rozvíjet dovednosti dítěte jako přípravu na pozdější čtení a psaní

Technické požadavky:

Programy můžete instalovat do všech typů interaktivních přístrojů, notebooků, počítačů a tabletů s operačním systémem Windows. 

DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJŮ:

Počítače a notebooky:

 • operační systém Windows (Vista, 7,8,10)
 • procesor min. Intel Core2 Duo 2,16GHz, Intel Pentium 4 2,66 GHz, AMD Athlon 64+ 2,66GHz apod.
 • paměť 1GB RAM
 • grafická paměť 256 MB, GeForce 320M, Intel HD 3000 apod.
 • zvuková karta, reproduktory
 • rozlišení monitoru, tabule nebo projektoru 1024x768 nebo vyšší

Tablety:

 • operační systém Windows (8,10)
 • procesor min. Intel Atom Z2760 1.8GHz nebo Z3735F 1.33GHz apod.
 • paměť 1GB lépe 2GB RAM
 • grafická karta Intel Graphics Media Accelerator 3650 apod.
 • rozlišení tabletu 1024x768 nebo vyšší
 • velikost displeje 8", 10"

Náhledy

.()..()..()..().