Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Včelka - online výuka čtení a cizích jazyků - pro školy

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4
 • Náš TIP

 • Cena:
  7 000 Kč s DPH

  5 785 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Levebee s.r.o.

Zakoupením licence získáte přístup k online aplikaci Včelka:

 • žádná CD
 • nic neinstalujete
 • aplikaci Včelka spouštíte online z webu
 • v rámci jedné aplikace – výuka čtení a cizích jazyků

Vyzkoušejte nezávazně Včelku ve škole na měsíc zdarma:

Licencování aplikace Včelka:

1. Multilicence pro použití v areálu školy

Je určena pro použití v rámci školní počítačové sítě pro neomezený počet tříd, učitelů i žáků. Ceny jsou odstupňovány dle velikosti školy (škola s kapacitou do 30 žáků, do 100 žáků, nad 100 žáků).

2. Zvýhodněná rodičovská licence při nákupu přes školu

Škola může zakoupit zvýhodněné rodičovské licence pro domácí procvičování žáků. Minimální počet 15 žáků.

3. Lze také objednat jednotlivou licenci pro individuální potřeby žáka.

Individuální licence pro žáky na základě "doporučení PPP od 2. stupně podpůrných opatření” na procvičování ve škole i doma.

Co umí aplikace Včelka:

Online aplikace Včelka umožňuje učiteli zatraktivnit procvičování čtení a cizích jazyků.

V rámci výuky čtení: nabízí aplikace Včelka přes 100 zábavných interaktivních cvičení určených pro trénink čtení jak při skupinové práci na projektoru či na interaktivní tabuli, tak pro samostatnou práci dětí na hodinách náprav nebo při inkluzivní výuce. Zároveň díky počítačové formě šetří čas strávený přípravou a kopírováním materiálů – cvičení se generují během pár vteřin z databáze tisíců slov.

V rámci výuky cizích jazyků: nabízí aplikace Včelka stejné adaptivní prostředí, jako je tomu u čtení – tedy prostředí, které je možno maximálně upravit dle konkrétních požadavků žáků. V současné době lze ve Včelce procvičovat zábavnou a interaktivní formou angličtinu a španělštinu (vždy od úrovně A0 – tedy naprostý začátečník – do úrovně B1 – tedy mírně pokročilý či dle vybraných tematických okruhů). V blízké době je plánováno další rozšíření jazykové nabídky.

Využijte aplikaci Včelka pro interaktivní výuku čtení / cizích jazyků ve třídě a pro individuální pomoc dětem s dyslexií nebo jinými obtížemi.

Hlavní důvody, proč Včelka patří do každé školy:

Čtenářské dovednosti dětí se dle průzkumů stále zhoršují. Je čím dál tím obtížnější udržet pozornost žáků ve třídě. Zároveň také přibývá dětí, které potřebují individuální přístup (žáci s SPU, malí cizinci atd.). V prostředí inkluzivního školství je však plnění tohoto zadání velmi obtížné vzhledem k obrovské variabilitě potřeb jednotlivých dětí. Využití online aplikace Včelka umožňuje tento problém efektivně řešit.

a) Včelka pokrývá 5 let výuky čtení na ZŠ, od 1. do 5. třídy

Aplikace nabízí obrovskou škálu cvičení pro celý první stupeň ZŠ, obsahuje více než 100 cvičení, která jsou vždy čerstvě generována počítačem z databáze desetitisíců slov, slovních spojení, vět a textů.

b) Výuka čtení, která je skutečně interaktivní

Aby včelka udržela pozornost dětí, tvoříme všechna cvičení tak, aby byla co nejvíce interaktivní. V praxi toto znamená práci s obrázky, zvuky a animacemi. To vše dohromady má velice pozitivní (a měřitelný) efekt – Včelka žáky baví a dále motivuje ke zlepšení.

c) Výuka čtení, která se přizpůsobí na míru

Někteří žáci jsou napřed a někteří zase pozadu. Každý jsme jiný a Včelka s tím počítá. Aplikace se proto adaptivně přizpůsobuje schopnostem a dovednostem každého jednotlivého dítěte a umožňuje mu buď procvičovat navíc (a nenudit se), nebo naopak postupovat svým vlastním tempem (dohánět problémové oblasti a nezůstávat pozadu).

d) Včelka je skutečně pro všechny žáky

V začátcích čtení pomáhá aplikace svým odborně sestavným obsahem i postupným zvyšováním náročnosti všem. Mysleli jsme však i na starší žáky s SPU, například s dyslexií. Včelka byla od základu navržena speciálními pedagogy tak, aby pomáhala i dyslektikům. Hodí se proto ideálně do nápravných hodin čtení jako nejlepší dostupná pomůcka.

e) Včelka funguje pro každého žáka zvlášť nebo pro celou třídu současně

Každý žák může mít svůj profil a procvičovat individuálně. Zároveň je však aplikace přizpůsobena i skupinové práci, kdy může učitel operativně během pár kliknutí na projektoru nebo interaktivní tabuli spustit cvičení na jakoukoliv probíranou problematiku.

f) Včelka nabízí vždy čerstvý a nový obsah

Obsah každého cvičení je generován počítačem z databáze čítající desetitisíce slov, a proto se narozdíl od papírových pomůcek nestane, že by znenadání došly vhodné materiály k procvičování. Obsah Včelky je průběžně doplňován a aktualizován – nemusíte se tak bát, že naši databázi vyčerpáte.

g) Včelka umožňuje propojení učitele, rodiče i speciálního pedagoga

Veškerá aktivita a výsledky žáků ve Včelce se ukládají a využívají pro automatické přizpůsobení náročnosti cvičení. Tyto výsledky je možné zpřístupnit také rodičům a dle potřeby i dalším odborníkům, typicky jiným učitelům nebo speciálním pedagogům. V rámci aplikace je možná také písemná interní komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami.

h) Včelka je vždy aktuální, a to bez nutnosti instalace a bez zvláštních požadavků na IT vybavení

Aplikace běží online v prohlížeči (nejlépe Google Chrome) a k chodu potřebuje pouze připojení k internetu. Nikdy se nic neinstaluje. Do aplikace se může každý učitel přihlásit odkudkoliv (do svého vlastního účtu – se svou přípravou a svým vlastním nastavením), tzn. z kterékoliv třídy, kabinetu, případně i z domova. Aplikace se navíc stále zlepšuje – čas od času po přihlášení najdete nová cvičení, nový obsah nebo nové možnosti použití (zároveň se však nemusíte bát, že touto aktualizací o starší cvičení přijdete).


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..().