K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Poruchy učení

Mezi podpůrná opatření pro žáky se speciálními výukovými potřebami patří i vhodný vzdělávací software. V naší nabídce najdete široký sortiment vzdělávacích programů pro inkluzi a děti se SVP. Programy a další pomůcky, které usnadní dětem se specifickými poruchami učení zvládnout školní výuku. Výukový software se může významnou měrou podílet na reedukaci (nápravě) poruch učení. Zábavná forma funguje jako perfektní motivace a tak se čtení, psaní a komunikace stane oblíbenou hrou. Speciální výukové programy a pomůcky jsou určeny pro předškolní děti, školáky i dospělé s poruchami komunikace. 

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

Příspěvek školám v rámci inkluze (podpůrná opatření)
Vyhláška č. 27/2016 Sb. O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH.

Vhodný vzdělávací software pro výuku ve školách můžete získat s využitím tzv. podpůrných opatření (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.) napomáhajících k naplnění vzdělávacích možností a uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření jsou nároková a bezplatná. Pro čerpání podpůrných opatření je nezbytné získat doporučení od školského poradenského zařízení (SPC, PPP).

Příspěvek od státu na speciální pomůcku
Zákon 329/2011 Sb. a vyhláška 388/2011 Sb.

Krajské pobočky Úřadu práce poskytnou příspěvek na nákup zvláštní pomůcky podle zákona 329/2011 Sb. a vyhlášky 388/2011 Sb. Není-li pomůcka v seznamu výslovně uvedena, může úřad poskytnout příspěvek i na tuto speciální pomůcku a to ve výši jako je příspěvek na pomůcku srovnatelnou, v seznamu uvedenou.
Příspěvek je nárokový na základě diagnózy a úřad standardně přispívá ve výši 90% ceny pomůcky.

Dyslexie »

Nabízíme vám široký výběr kvalitních výukových pomůcek a softwaru pro dyslektiky. Výukové programy, pomůcky a vzdělávací software mohou dyslektiktům doma i ve škole, výrazně pomoci s nápravou dyslexie (tzv. reedukací)....

Zobrazit

Dysortografie »

Nabízíme vám velký výběr kvalitních pomůcek a výukového softwaru pro dysortografiky. Vhodné výukové pomůcky, programy a vzdělávací software se významně podílí na reedukaci (nápravě) dysortografie....

Zobrazit

Dysgrafie »

Nabízíme vám široký výběr kvalitních výukových pomůcek a softwaru pro dysgrafiky. Na reedukaci (nápravě) dysgrafie se mohou účinně podílet výukové programy, pomůcky a vzdělávací software....

Zobrazit

Dyskalkulie »

Nabízíme vám široký výběr kvalitních výukových pomůcek a softwaru pro dyskalkuliky. Vzdělávací software, pomůcky a výukové programy mohou doma i ve škole výrazně pomoci s nápravou (reedukací) dyskalkulie....

Zobrazit

Vady řeči, logopedie »

Nabízíme vám výukové a diagnostické programy vhodné pro logopedii. Logopedický software pro děti s vadami řeči. Vhodné pomůcky a software pomáhají s řešením logopedických poruch....

Zobrazit

Autismus »

Dětem s poruchou autistického spektra (PAS) pomáhají při výuce kompenzační pomůcky, programy a software pro alternativní komunikaci. Inkluze žáků s autismem....

Zobrazit

Jiné poruchy a prevence »

Prevence poruch učení. Rozvoj myšlení a řeči. Zábavné procvičování pro školáky i předškoláky s pomocí počítače. Výukové programy a pomůcky pro žáky s SVP....

Zobrazit