Pachner, vzdělávací software, s.r.o.

Výukové programy a výukový software na CD-ROM nejen pro školy - Pachner, vzdělávací software, s.r.o.
>>>
<<<

E-shop
Bakalari
EU peníze školám
Licence Microsoft
DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

 

   
   

PC Control - Akce


Bakaláři

BAKALÁŘI - systém pro administrativu školy
Bakaláři jsou nejrozšířenější software pro školní administrativu na školách v ČR.

Bakaláři řeší evidenci žáků a zaměstnanců, školní matriku, klasifikaci (zápis známek, tisk vysvědčení a třídních výkazů, grafické zpracování prospěchu), přípravu úvazků, sestavení rozvrhu hodin, plánování akcí školy, suplování. Další moduly slouží pro přijímací řízení resp. zápis do prvního ročníku, inventarizaci majetku, rozpočet školy, půjčování knih a učebnic, rozpis maturitních zkoušek, tvorbu tematických plánů atd. >>>

INFORMACE

INFORMACE
>>>

Výukové programy a software na CD-ROM z naší distribuce

>>> naše distribuce
>>>

Tipy na zajímavé výukové programy, CD-ROMy a software

>>> tipy
>>>

Kompletní ceník programů

>>> stáhnout ceník
>>>

Zpravodaj JP, tištěný informační časopis zdarma pro školy

>>> zpravodaj
TIPY

TIPY
>>>

Bakaláři - osvědčený software pro školní administrativu

>>> Bakaláři
>>>

Microsoft SELECT - licence pro školství

>>> Microsoft Select